Uvezivanje

  • formati: A6 do A3
  • plastični prstenovi (debljina 6-45mm)
  • metalni prstenovi (debljina 5-35mm)